maximale mankracht
faq

Maximale mankracht is maximaal gecertificeerd :

sna

nbbu

SNA-Keurmerk

Wat is het SNA keurmerk?

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:
-    De identificatie van de onderneming;
-    De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
-    Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (Wml);
-    Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
-    Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Waarom werken met een uitzendbureau met SNA keurmerk?

Ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden
Leent u geregeld arbeid in of besteedt u regelmatig werk uit? Werken met ondernemingen met het SNA-keurmerk, biedt u in de eerste plaats bescherming tegen kostbare claims.

Op basis van Keten- en Inlener- aansprakelijkheid bent u namelijk zelf aansprakelijk voor niet afgedragen omzetbelasting en loonheffingen en riskeert u hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

Sinds 1 juli 2012 kunt u ook in aan- merking komen voor vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid als u gebruikt maakt van uitzendondernemingen met het SNA-keurmerk.

Bovendien laat u, wanneer u uitsluitend met ondernemingen werkt, die volgens Dé Norm gecertificeerd zijn, uw zakelijke relaties zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt: fatsoenlijk werkgever- schap en eerlijke concurrentie staan bij u hoog in het vaandel. Ook onderstreept u met deze keuze uw eigen betrouwbaarheid.

Hoe weet ik of een bedrijf een SNA keurmerk heeft?

Via onderstaande link komt u in het zoekgedeelte van de site van de Stichting Normering en Arbeid. In het zoekgedeelte kunt u de bedrijfsnaam van het uitzendbureau naar keuze invoeren en bekijken of dat uitzendbureau het SNA keurmerk heeft. U zult zien dat Maximale Mankracht dit keurmerk heeft.
http://www.normeringarbeid.nl/ASP.NET/ZoekGecertificeerden.aspx

Wat is Inlenersaansprakelijkheid?

De inlenersaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat uitleners misbruik maken van hun werk bij de afdracht van loonheffingen en omzetbelasting. Van inlening is sprake als een uitlener arbeidskrachten die bij hem in dienstbetrekking werken, ter beschikking stelt aan een ander, de inlener.

De inlener kan aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze heffingen niet betaalt. Naast de inlener kan ook de doorlener aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt voor de hele keten van aannemers die gebruik hebben gemaakt van ingeleend personeel.

De inlener en de doorlener kunnen het risico van hun aansprakelijkheid beperken door bijvoorbeeld een verklaring inzake betalingsgedrag van hun uitlener te vragen en te voldoen aan hun administratieve verplichtingen. Ook kan de inlener de financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling beperken door het deel van het factuurbedrag dat is bestemd voor de loonheffingen en omzetbelasting, te storten op een zogenoemde g-rekening van de uitlener.

De inlener kan dat deel van het factuurbedrag ook rechtstreeks storten op een speciaal rekeningnummer.
Sinds 1 juli 2012 kunt u ook in aanmerking komen voor vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid als u gebruikt maakt van uitzendondernemingen met het SNA-keurmerk.

Wat is een G-rekening?

Als u personeel ter beschikking stelt op de Nederlandse markt, dan kan een inlener u vragen een G-rekening te openen.
Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee alleen de Belastingdienst kan worden betaald.

Het doel van een G-rekening is om te voorkomen dat een uitlener (formele werkgever) de afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen ontduikt.

Een inlener betaalt u voor de diensten van de uitgeleende werknemer, behalve het bedrag dat u vermoedelijk aan loonheffingen moet betalen. Dat bedrag stort hij op uw G-rekening. U kunt dat bedrag dan alleen gebruiken om de loonheffingen mee te betalen.

De inlener kan er dus van uitgaan dat de loonheffingen worden betaald. Hij kan voor het bedrag dat hij heeft gestort op de G-rekening niet meer aansprakelijk worden gesteld als u niet aan uw afdrachten voldoet.

Wat is een WKA-verklaring?

Een WKA verklaring staat voor Wet Ketenaansprakelijkheid. Bedrijven kunnen bij de belastingdienst een ´verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid´ aanvragen. Dan kijkt de belastingdienst of het bedrijf alle premies en belastingen op tijd betaald heeft. Indien dat het geval is wordt er een WKA verklaring afgegeven.

Wat de NBBU voor u als inlener betekent?

  • Kwaliteit

Uitzendbureaus die aangesloten zijn bij de NBBU voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen op het gebied van administratie en organisatie.

  • Vakmanschap

De goed opgeleide, professionele intercedenten van uitzendbureaus die aangesloten zijn bij de NBBU kennen hun markt als geen ander en hebben vakmanschap hoog in het vaandel staan. De NBBU ondersteunt hen hierbij met onder meer vakinhoudelijke seminars. Specialisten van de NBBU Servicedesk staan hen terzijde bij gespecialiseerde vragen op het gebied van cao’s, arbeidsrecht en (sociale) wet- en regelgeving.

  • Transparantie

Uitzendbureaus die aangesloten zijn bij de NBBU werken met de NBBU-CAO, de meest flexibele cao voor uitzendkrachten, die u als opdrachtgever verzekert van transparantie en duidelijkheid.

  • Betrouwbaarheid

Elk uitzendbureau dat is aangesloten bij de NBBU heeft ook het SNA-keurmerk en voldoet aan alle financiële en administratieve criteria waaraan een bonafide uitzendbureau wettelijk moet voldoen. Een lid dat niet meer aan de lidmaatschapseisen voldoet wordt ontzet uit het lidmaatschap. Voor u dus een extra waarborg voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

  • Flexibele NBBU-CAO

NBBU-uitzendondernemingen werken met de NBBU-CAO, de meest flexibele cao voor uitzendkrachten. Deze cao biedt de inlener concrete voordelen, zoals:

Met de speciale 65+ regeling is het voor uitzendkrachten mogelijk om de werkzaamheden flexibel bij u voort te zetten na 65-jarige leeftijd. 

De NBBU-CAO hanteert vanaf dag één het loon dat in uw sector van toepassing is. Dit voorkomt ongelijkheid tussen uw vaste medewerkers en uitzendkrachten op de werkvloer.

Kortom, de NBBU is uw garantie dat u met een vakkundige en betrouwbare uitzendonderneming van doen hebt. In de ledenlijst kunt u vinden welke uitzendorganisaties lid zijn.

sna vrijwaring© Maximale Mankracht 2016